Kan jeg tjene så mye jeg vil ved siden av pensjon fra fylte 67 år?

Hvis du har inntekt i tillegg til pensjon fra oss, vil pensjonen fra oss i mange tilfeller bli redusert. Om den blir redusert eller ikke, avhenger av hva slags inntekt du har. 

  • Inntekt fra privat sektor uten tilknytning til offentlig tjenestepensjonsordning, påvirker ikke pensjonen fra oss.
  • Inntekt fra offentlig sektor, det vil si en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning, vil redusere pensjonen fra oss.
  • Hvis du har pensjonistlønn, blir ikke pensjonen din fra oss redusert.