Vil honorar påvirke alderspensjonen min?

Honorar kan være godtgjørelse for begrensede arbeidsforhold eller enkeltstående oppdrag. Eksempel på dette kan være honorar for å være eksamensvakt eller sensorhonorar. Slike honorar vil som hovedregel ikke ha innvirkning på alderspensjonen fra oss.