Inntekt i tillegg til uførepensjon

Med endringen i regelverket for uførepensjon fra 1.1.2015 ble det innført en inntektsgrense. Inntektsgrensen er den årlige arbeidsinntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.

InntektsgrensenInntekts­grenseInntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.Mer om Inntekts­grense blir satt individuelt. Det betyr at du får vite hvilken inntektsgrense du har når du får innvilget midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra oss.

Har du endret inntekt?

Hvis inntekten din endrer seg, må du melde fra til oss. Endringene må du melde via Min side. Min side er en personlig medlemsside hvor du kan holde oversikt over pensjonen din og utbetalingene dine - og melde endring i inntekt. Du kan også se hvordan endringer i inntekten påvirker pensjonsutbetalingen. Hvis du har gradert uførepensjon, kan du få fastsatt ny inntektsgrense.

Hva skjer hvis du tjener mer enn inntektsgrensen?

Hvis du tjener mer enn inntektsgrensen, beregner vi et fradrag i uførepensjonen for den delen av arbeidsinntekten som overstiger inntektsgrensen. Med arbeidsinntekt mener vi pensjonsgivende inntekt etter folketrygdloven § 3-15 og inntekt av samme type fra utlandet.

Hvis inntekten utgjør mer enn 80 prosent av den samlede inntekten før uførhet, skal uførepensjonen stoppes.

Hadde du uførepensjon før 01.01.2015 og får du fortsatt uførepensjon etter overgangsregler?

Hvis du har uførepensjon med uføregrad under 50 prosent, så gjelder ikke bestemmelsen om at uførepensjonen skal stoppes hvis inntekten utgjør mer enn 80 prosent av den samlede inntekten før du ble ufør. Les mer om uførepensjon etter overgangsregler.