Hva er inntekts­grense og hvordan beregnes den?

Inntektsgrensen er den inntekten du kan ha før uførepensjonen din blir redusert. Blir du for eksempel 40 prosent ufør, kan du fortsatt ha arbeidsinntekt på 60 prosent av tidligere full lønn fordi du mottar uføreytelse for bare 40 prosent av stillingen. Hvis du tjener mer enn inntektsgrensen din, beregner vi et fradrag i pensjonen for den delen av inntekten som overstiger inntektsgrensen.