Hvordan beregnes uføre­trygden i folke­trygden?

Uføretrygden i folketrygden er 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de tre beste av de fem siste årene før du ble ufør. Det er kun årlig inntekt opp til seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) som tas med i beregningen av uføretrygden.

Mer om uføretrygd fra folketrygden på www.nav.no.