Etteroppgjer for AFP

Når skatteoppgjeret er klart, foretek Statens pensjonskasse ein kontroll av at du har fått riktig pensjon utbetalt.