Kan eg søkje AFP frå den dagen eg blir 62 år?

Du kan søkje om AFP frå månaden etter at du fyller 62 år. Dette gjeld òg dersom du fyller 62 år den første i månaden. Viss du til dømes fyller 62 år første september, kan du søkje AFP frå oktober.