Kor mykje kan eg tene når eg har AFP?

Du kan tene inntil 15 000 kroner i året i tillegg til AFP.

Når du søkjer om AFP, må du oppgje hva di forventa inntekt kjem til å verte. Viss denne inntekta avviker med meir enn 15 000 kroner i forhold til reell inntekt, må vi rekne ut pensjonen på nytt med ny pensjonsgrad.