Når må eg søkje om AFP?

Minst to månader før du skal ta ut AFP, må arbeidsgivaren din sende oss ei melding om pensjon. Du må derfor ta kontakt med arbeidsgivaren din for å avtale når du kan ta ut AFP. Hugs at du også må fylle ut opplysingsskjema om AFP på www.nav.no seinast to månader før du skal ta ut AFP.

Slik søkjer du AFP