Ektefelle­pensjon

Ektefellepensjonen skal bidra til trygge og forutsigbare økonomiske rammer for gjenlevende ektefelle/registrert partner hvis du som medlem skulle falle fra.

Din etterlatte ektefelle eller registrerte partner kan ha rett til ektefellepensjon fra Statens pensjonskasse dersom du som medlem skulle falle fra. Også fraskilte kan ha rett til ektefellepensjon. Samboere har imidlertid ikke rett til ektefellepensjon.

Etterlatte etter tidligere medlemmer kan også ha rett til ektefellepensjon fra Statens pensjonskasse.

Les mer om hvem som har rett til ektefellepensjon.

Den etterlatte trenger ikke å søke om ektefellepensjon hvis du som er (eller har vært) medlem, skulle dø mens du fortsatt er i jobb, eller mens du er pensjonist.

Vi mottar automatisk melding om dødsfallet fra arbeidsgiveren eller NAV. Vi sjekker også jevnlig med folkeregisteret, for å avdekke dødsfall blant tidligere medlemmer.

Vi oppfordrer deg til å lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Bosatt i utlandet?

Hvis du som tidligere medlem i Statens pensjonskasse skulle falle fra mens du bor i utlandet, er det viktig at de etterlatte selv tar kontakt med oss.

Ektefellepensjon blir enten bruttoberegnet eller nettoberegnet. Hvordan ektefellepensjonen beregnes, kommer blant annet an på når avdøde ble medlem, når ekteskapet ble inngått og når gjenlevende ble født.

Ektefelle født Avdøde ble medlem Ekteskapet inngått Type ektefellepensjon
01.01.1955 eller senere     Nettoberegnet
01.07.1950 - 31.12.1954 01.10.1976 eller senere   Nettoberegnet
01.07.1950 - 31.12.1954   01.01.2010 og senere Nettoberegnet
01.07.1950 - 31.12.1954 Før 01.10.1976 Før 01.01.2010 Bruttoberegnet
Før 01.07.1950 01.07.2000 eller senere   Nettoberegnet 
Før 01.07.1950 Før 01.07.2000   Bruttoberegnet
  • Full årlig brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag - eller 60 prosent av alderspensjonen. Bruttoberegnet ektefellepensjon samordner vi både med ytelser fra folketrygden og med andre tjenestepensjoner. I noen tilfeller vil også bruttoberegnet ektefellepensjon bli justert i forhold til ektefelles inntekt ved siden av ektefellepensjonen. Les mer om bruttoberegnet ektefellepensjon.
  • Full årlig netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag. Nettoberegnet ektefellepensjon blir ikke samordnet med ytelser fra folketrygden, kun med andre tjenestepensjoner. Les mer om nettoberegnet ektefellepensjon.