Netto­beregnet ektefelle­pensjon

Nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle. Størrelsen på pensjonen er avhengig av avdødes

  • opptjeningstid Opptenings­tid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har jobba i ei statleg stilling og har betalt pensjonsinnskot. Permisjonar i samsvar med med permisjonsavtalen gir deg også oppteningstid. Mer om Opptenings­tid
  • pensjonsgrunnlag Pensjons­grunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå. Mer om Pensjons­grunnlag
  • stillingsstørrelse Stillings­storleik Kor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon. Mer om Stillings­storleik

Du får full ektefellepensjon hvis opptjeningstiden er 30 år eller mer. Hvis opptjeningstiden er kortere, får du så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår. Hvis nettoberegnet ektefellepensjon for tidligere medlem, så beregnes opptjeningstiden etter andre regler.

Vi samordner ikke nettoberegnet ektefellepensjon med ytelser fra folketrygden, kun med andre tjenestepensjoner. Det er også greit å være klar over at de fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i overføringsavtalen Overførings­avtalen Har du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman. Mer om Overførings­avtalen .