Om pensjons­kalkulatoren

Regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. Pensjonskalkulatoren på Min side kan per i dag kun beregne alderspensjon for deg som er født i 1962 eller tidligere. Er du født i 1963 eller senere, kan du bruke vår nye pensjonskalkulator.

Født før 1954

Pensjonskalkulatoren på Min side gir deg mulighet til å beregne offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon fra Statens pensjonskasse og folketrygden (NAV).

Når vi beregner pensjonen din, tar vi utgangspunkt i pensjonsopptjeningen du har hittil, både hos oss og hos NAV.

Født i 1954-1962

Pensjonskalkulatoren på Min side gir deg mulighet til å beregne offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon fra Statens pensjonskasse og folketrygden (NAV).

Født i 1963 og senere

Hvis du er født i 1963 og senere vil du fra og med 2020 begynne å tjene opp pensjon i en helt ny pensjonsordning

Det vil ta noe tid før en vi har en komplett pensjonskalkulator for deg. Men vi har laget en ny pensjonskalkulator som gir deg muligheten til å se hvordan reglene vil slå ut for din fremtidige pensjon.