Om pensjons­kalkulatoren

Regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. Pensjonskalkulatoren på Min side kan per i dag kun beregne alderspensjon for deg som er født i 1962 eller tidligere. Er du født i 1963 eller senere, kan du bruke vår nye pensjonskalkulator.

Født før 1954

Pensjonskalkulatoren på Min side gir deg mulighet til å beregne offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon fra Statens pensjonskasse og folketrygden (NAV).

Når vi beregner pensjonen din, tar vi utgangspunkt i pensjonsopptjeningen du har hittil, både hos oss og hos NAV.

Født i 1954-1962

Pensjonskalkulatoren på Min side gir deg mulighet til å beregne offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon fra Statens pensjonskasse og folketrygden (NAV).

Født i 1963 og senere

Hvis du er født i 1963 og senere vil du fra og med 2020 begynne å tjene opp pensjon i en helt ny pensjonsordning

Du kan nå bruke kalkulatoren som du finner på "min side". Kalkulatoren vil hente inn riktige tall automatisk for de aller fleste. For noen vil det fortsatt ikke være mulig å benytte kalkulatoren pga. særalder eller andre spesielle forhold.