Hva menes med alders­grense?

Aldersgrensen følger stillingen du er ansatt i, og er det tidspunktet du må slutte i stillingen. Vanligvis kan du gå av med pensjon tre år før aldersgrensen for stillingen din. Det betyr at hvis aldersgrensen er 70 år, kan du gå av med alderspensjon når du er 67 år.