Hva menes med pensjons­alder?

Pensjonsalderen er det tidspunktet du tidligst kan gå av med alderspensjon. Vanlig pensjonsalder er 67 år.