Skal dere ha konto­nummer og skattekort?

Vi skal ikke ha skattekort eller kontonummer. NAV får kontonummer og skattekort elektronisk fra skatteetaten.