Vartpengar

Vartpengar er ei økonomisk støtteordning for tilsette som vert overtalige og oppsagde frå ikkje-statlege verksemder med medlemskap i Statens pensjonskasse.