Hva er etteroppgjør for uførepensjon?

Når skatteoppgjøret er klart, sjekker vi om du har fått riktig uførepensjon ut fra den inntekten du har hatt. Har du fått for mye eller for lite pensjon, får du et etteroppgjør.

Hvordan gjennomføres etteroppgjøret?

Uførepensjonen vi har utbetalt til deg, er basert på hvor mye du – eller arbeidsgiveren din – har oppgitt til oss at du skal tjene. Når skatteoppgjøret er klart, får vi opplysninger fra Skatteetaten om hva du faktisk tjente. Vi gjennomfører deretter et etteroppgjør, der vi vurderer om du fikk utbetalt riktig pensjon ut fra inntekten som skatteoppgjøret viser at du hadde.

Hadde du ikke uførepensjon hele året, gjennomfører vi etteroppgjøret med utgangspunkt i inntekten du hadde i den perioden du mottok uførepensjon. 

Oppgjøret er objektivt – det vil si at det vurderes ikke om det noen sin skyld at en feilutbetaling har skjedd.

Når gjennomføres etteroppgjøret?

Etteroppgjøret gjennomføres etter at skatteoppgjøret for det aktuelle året foreligger, det vil si på høsten året etter.