Innbetaling av krav

Hvis etteroppgjøret viser at du har fått utbetalt for mye uførepensjon, får du et krav om å betale tilbake for mye utbetalt pensjon. Innbetaling må skje innen fristen som er oppgitt i vedtaksbrevet.

Mulighet for å dele opp innbetaling

For mye utbetalt uførepensjon skal betales inn i én innbetaling.

Dersom slik innbetaling får store økonomiske konsekvenser for deg, kan du be om å få dele opp beløpet. Beløpet kan deles opp i maksimalt tre månedlige innbetalinger over tre påfølgende måneder.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å dele opp innbetalingen. Dette kan du gjøre ved å logge deg inn på Min side. Gjør deretter følgende:

  • Velg Kontaktskjema.
  • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
  • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak.

Inkasso

Dersom du ikke betaler inn avtalt beløp innen de fristene du har fått oppgitt, blir saken sendt til inkasso. Etter at saken er sendt inkasso, er det inkassobyrået som står for innkreving. Hvis du har spørsmål om innbetalingen etter at inkassobyrået har overtatt saken, så er det inkassobyrået du må ta kontakt med.