Jeg har vært inne på Min side og endret inntekten i løpet av året. Hvorfor har dere ikke tatt hensyn til det i etteroppgjøret?

Når du melder inntekt på Min side, justerer vi pensjonen for resten av utbetalingsåret slik at uførepensjonen blir mest mulig riktig for det aktuelle året. Hvis endringen blir meldt sent på året, er det imidlertid ikke alltid at vi rekker å justere pensjonen tilstrekkelig til at uførepensjonen dette året blir riktig. Eventuell gjenstående justering blir en del av etteroppgjøret.

Inntektsendringer som er meldt i 2021 vil ikke påvirke pensjonen som er utbetalt i 2020.