Jeg har både uførepensjon og AFP. Kan jeg få etteroppgjør for begge ytelsene?

Ja, du kan få beregnet to etteroppgjør – ett for AFP og ett for uførepensjon.

Inntekt og etteroppgjør

Både AFP og uførepensjon skal reduseres for inntekt. Fordi det er to separate regelverk, kan begge pensjonene bli redusert for den samme inntekten. 

Hvert år når skatteligningen er klar, gjennomgår vi pensjonene dine. Dette gjør vi for å sikre at pensjonene er beregnet ut fra den inntekten du faktisk hadde samtidig med AFP og uførepensjon. Vi foretar et etteroppgjør hvis det viser seg at du har fått utbetalt for lite eller for mye pensjon. 

Når får jeg vite mer?

Etteroppgjørene for AFP og uførepensjon blir gjennomført på ulike tidspunkt. Du vil få mer informasjon hvis du har fått utbetalt for lite eller for mye AFP og/eller uførepensjon i 2020. Fordi etteroppgjørene blir foretatt til ulike tidspunkt, vil også informasjonen komme på ulike tidspunkt.