Jeg har ikke hatt inntekt ved siden av pensjonen i 2020. Hvordan påvirker etteroppgjøret pensjonen min?

Hvis du ikke har hatt inntekt ved siden av uførepensjonen din i 2020 – og heller ikke har meldt at du skal ha inntekt – så vil du ikke bli påvirket av etteroppgjøret for 2020.