Blir uføre­graden redusert hvis jeg jobber for mye?

Nei, du beholder den uføregraden du fikk innvilget så lenge uførevedtaket ditt gjelder. Imidlertid blir pensjonsutbetalingen redusert hvis inntekten overstiger inntektsgrensen, men øker igjen hvis inntekten synker under inntektsgrensen.