Hva menes med annen inntekt?

"Annen inntekt" er arbeidsinntekt som du hadde før du ble ufør, og som du har beholdt etter at du ble ufør. "Annen inntekt" omfatter all arbeidsinntekt som ikke er pensjonsgivende i Statens pensjonskasse. 

Eksempel på "annen inntekt":

  • inntekt fra offentlig stilling som ikke er pensjonsgivende i Statens pensjonskasse
  • inntekt fra privat arbeidsforhold
  • honorar

"Annen inntekt" kan også være tillegg som ikke er pensjonsgivende tillegg i Statens pensjonskasse.

Husk at inntekt som overstiger inntektsgrensen vil føre til at uførepensjonen blir redusert.