Hva skjer med skatten?

Uføreytelser skal skattlegges som lønnsinntekt.

Hvis du vil vite mer om skatt, kan du kontakte Skatteetaten.