Jeg er blitt friskere. Hva skal jeg gjøre?

Hvis du fortsatt er delvis ufør

Du må melde fra på Min side hvis du har inntekt, eller hvis inntekten din endrer seg. Du beholder uføregraden du fikk innvilget, så lenge uførevedtaket ditt gjelder. Pensjonen blir imidlertid redusert hvis inntekten overstiger inntektsgrensen, men øker igjen hvis inntekten synker under inntektsgrensen.

Hvis du er friskmeldt og skal tilbake i full jobb

Ta kontakt med oss på e-post eller telefon slik at uførepensjonen blir stoppet fra tidspunktet du er friskmeldt.