Vil det lønne seg å jobbe når jeg har uføre­pensjon?

Som regel vil det lønne seg økonomisk å jobbe. Selv om du får redusert uførepensjonen når du jobber mer enn inntektsgrensen, får du mer igjen av lønn enn uførepensjon. 

Dersom du er 50 prosent ufør eller mer og også mottar uføretrygd fra folketrygden, er det en friinntekt på 0,4 G. Denne er tatt med i beregningen av inntektsgrensen. Hvis du har arbeidsavklaringspenger eller ingen ytelse i folketrygden, er det derimot ingen friinntekt på 0,4 G.

Når inntekten din utgjør mer enn 80 prosent av den samlede inntekten du hadde før du ble ufør, faller uførepensjon helt bort inntil du eventuelt får lavere inntekt. Da økes uførepensjonen igjen.