Faktureringsløsning for leger

Vi honorerer for journalutskrifter mv. i henhold til avtale mellom Statens pensjonskasse og Legeforeningen.

For leger som har EPJ-system, skjer honoreringen fra Helfo via EPJ-systemet. Kodene som identifiserer riktig takst, har navnene «SPK-03-06». Dersom du ikke har EPJ-system, kan du sende oss en faktura. Det er viktig at du merker fakturaen med at du ikke har EPJ-system. Hvis ikke, kommer fakturaen i retur. Satser som gjelder fra 1. juli 2021:

Skjema Honorar i kroner EPJ-kode
Yrkesskade    
Legeerklæring ved personskade 1120,- SPK03
Sakkyndigerklæring
spesielt utbedt fra SPK
Honoreres
(per time etter avtale med SPK)
 
Utlevering
av journal til Statens pensjonskasse
   
For utlevering av journal til SPK etter særskilt lovbestemmelse (lov om Statens pensjonskasse $ 45), kan legen beregne seg følgende honorar:    
Redigert journalutskrift 1650,- SPK04
Uredigert journal 840,- SPK05
Enkelt journalnotat ("akuttnotat") 410,- SPK06