Artikkel

Slik søker du alderspensjon

Minst to måneder før du skal pensjonere deg, må arbeidsgiveren din sende oss en melding om pensjon. Du må derfor ta kontakt med din arbeidsgiver for å avtale når du skal gå av med alderspensjon.

For å få pensjon fra Statens pensjonskasse fra fylte 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden.

Alderspensjon kan utbetales fra den første i måneden etter fylte 67 år.