Er jeg fortsatt garantert 66 prosent av lønnen min i pensjon?

Er du født til og med 1958 har du såkalt individuell garanti. Det innebærer at du får det som kalles et garantitillegg for å sikre en samlet alderspensjon fra folketrygden og SPK på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Vilkårene er at du har full opptjening og tar ut alderspensjon fra folketrygden og SPK samtidig fra 67 år eller senere. Har du ikke full opptjening blir garantitillegget avkortet.

For årskullene 1959–1962 trappes garantitillegget gradvis ned, slik at man ikke nødvendigvis er garantert 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i pensjon. Nedtrappingen skjer gradvis med 10 prosent per årskull. Det betyr at 1959-kullet får 90 prosent og 1962-kullet får 60 prosent av garantitillegget.