For deg født 1962 eller tidligere

Har jeg (fortsatt) rett til AFP?

Nye samordningsregler påvirker ikke reglene for AFP. Det er ikke foreslått endringer i AFP-ordningen for deg som er født før 1963.