For deg født 1954 eller senere

Hvem blir berørt av de nye reglene?

Født mellom 1954 og 1962:
De nye samordningsreglene fases gradvis inn for årskullene 1954–62. Dette betyr at du som tilhører ett av disse kullene får én del av alderspensjonen samordnet etter gamle regler, og én del etter de nye reglene.

Den gradvise innfasingen innebærer at de som er født i 1954 får 90 prosent av pensjonen samordnet etter gamle regler, og 10 prosent etter nye. For hvert årskull øker andelen som skal samordnes etter nye regler med 10 prosent, slik at de som er født i 1962 får kun 10 prosent av pensjonen samordnet etter gamle regler og 90 prosent etter nye.

Født 1963 eller senere:
For deg som er født i 1963 eller senere, er det vedtatt helt nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon. Pensjonsopptjening etter nye regler – fra 1. januar 2020 – skal ikke samordnes med opptjening i folketrygden. Men de nye samordningsreglene gjelder for pensjonsopptjening på gammel ordning – fram til og med 31. desember 2019.