For deg født 1954–1962

Hvordan blir tjenestepensjonen min beregnet?

For å fastsette SPK-pensjonen din, beregner vi først en såkalt bruttopensjon, som i utgangspunktet utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt, dersom du har full opptjening. Brutto tjenestepensjon levealdersjusteres på to forskjellige måter avhengig av hvilken folketrygd det skal samordnes med. 

Levealdersjusteringen for de som skal samordnes med gammel folketrygd er endret slik at det gir noe bedre pensjonsuttelling å stå i arbeid utover 67 år enn etter tidligere regler.

Fordi bruttopensjonen fra oss skal samordnes med folketrygden, trekker vi fra et samordningsfradrag.

Dette fradraget er avhengig av hvor mye du har tjent opp i folketrygden og av andre faktorer som er fastsatt i et samordningsregelverk. Når samordningsfradraget trekkes fra den bruttopensjonen vi har beregnet, får vi andelen som utgjør din tjenestepensjon.

Det er viktig å være klar over at også opptjeningstid og levealdersjustering påvirker beregningen.