For deg født 1954 eller senere

Hvorfor trenger vi nye samordningsregler?

Som alderspensjonist etter fylte 67 år får du utbetalt én del av pensjonen din fra folketrygden, og én del fra Statens pensjonskasse. Samordningsreglene regulerer fordelingen av utbetalingen - altså hvor mye av din samlede alderspensjon du får fra folketrygden og hvor mye du får fra oss.

01.01.2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. De nye samordningsreglene handler om hvordan offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden som er opptjent etter den nye modellen.