Samordning for deg født 1963 eller senere

Fra 2020 tjener alle offentlig ansatte opp pensjon etter nye regler. Pensjonen opptjent etter 2020 skal ikke samordnes med folketrygden. De som har vært offentlig ansatt før 2020, vil få den delen av sin opptjening beregnet etter gamle regler, som skal samordnes med folketrygden.

De nye reglene som kom i 2020 innebærer en annen måte å tjene opp og beregne hva du får i alderspensjon. De gamle reglene gjelder ikke mer, men har du opptjening fra tiden før 2020 får du selvsagt alderspensjon for denne delen. Les om hvordan du tjener opp til alderspensjon om du er født i 1963 eller etter.

Kort fortalt:

 • Du som har opptjening før og etter 1.1.2020, får utbetalt livsvarig alderspensjonen beregnet etter to forskjellige regelverk der kun den første delen skal samordnes med folketrygden.
 • Du som kun har opptjening i offentlig sektor fra og med 1.1.2020, får utbetalt livsvarig alderspensjonen beregnet kun med ett regelverk og det er ingen samordning med folketrygden.

Logg inn og bruk vår kalkulator på Min side for å se hva du kan få i alderspensjon, og hvor lenge du må jobbe for å få det du mener er en akseptabel livsvarig alderspensjon.

Den litt mer kompliserte forklaringen:

Samordning gjelder kun de som har jobbet i det offentlige før 2020
Folketrygden og offentlig tjenestepensjonen du har tjent opp før 1.1.2020 henger sammen. Mens privat tjenestepensjon utbetales som et uavhengig tillegg til pensjon fra folketrygden, er denne delen av offentlig tjenestepensjon samordningspliktig og sees i sammenheng med alderspensjon fra folketrygden.

Samordningen gjøres på den måten at pensjon og andre ytelser fra folketrygden alltid utbetales i sin helhet, og at den offentlige tjenestepensjonen reduseres til man du får et rimelig samlet nivå av ytelser (typisk opp mot 66 prosent av sluttlønn). For de aller fleste betyr det at alderspensjonen fra folketrygden er den aller største delen av kaka.

Samordning for deg som har pensjonsopptjening før og etter 2020

Alderspensjonen til de født i 1963 eller etter, og som har jobbet i offentlig sektor før 1.1.2020, får utbetalt alderspensjonen som en kombinasjon av to forskjellige regelverk for beregning.

 • Alderspensjon opptjent etter 2020: skal ikke samordnes med folketrygden
  Denne delen av alderspensjonen din vil bli utbetalt som et uavhengig tillegg til det du skal få fra folketrygden. Det vil si at uansett hvor mye (eller lite) du får utbetalt i alderspensjon fra oss, vil det ikke påvirke hvor mye du får fra folketrygden. Dette likner hvordan den private tjenestepensjonen fungerer.
 • Alderspensjon opptjent før 2020: skal samordnes med folketrygden
  Denne delen av din offentlige tjenestepensjon er samordningspliktig og må sees i sammenheng med alderspensjon fra folketrygden. Samordning regulerer nivå og fordelingen av din pensjonsutbetaling, altså hvor mye av din samlede alderspensjon du får fra folketrygden og fra oss. Reguleringen tar sikte på at man får et rimelig samlet nivå av ytelser (normalt opp mot 66 prosent av sluttlønna per 31.12.2019).
 • Samordningsloven sier vi skal redusere tjenestepensjonen din fra oss med et samordningsfradrag
 • Samordningsfradraget skal levealdersjusteres. Det kan føre til at fradragent både kan bli lavere eller øke ut fra hvilket årskull du er født

Ved uttak før fyllte 67 år

 • Ved uttak mellom 62 og 67 år får vi oversendt en foreløpig folketrygdbeholdning fra NAV, og vi beregner en samordning basert på denne.
 • Ved fylte 67 år vil vi foreta et samordningsoppgjør der vi sammenligner den foreløpige folketrygdbeholdningen med den faktiske ved 67 år.
 • Hvis folketrygdbeholdningen øker etter 67 år vil vi samordne pensjonen med denne økningen, som kalles tilvekst.

Ved uttak ved eller etter 67 år

 • Ved uttak ved eller etter 67 år får vi oversendt beregnet folketrygdbeholdningen fra NAV og beregner en samordning basert på denne.
 • Hvis folketrygdbeholdningen øker etter 67 år vil vi samordne pensjonen med denne økningen, som kalles tilvekst.

Samordning for deg som har pensjonsopptjening kun etter 2020

Ble du medlem hos oss (eller en annen offentlig pensjonskasse) etter 1.1.2020, og du ikke har noe opptjening fra før av, får du utbetalt alderspensjon kun etter de nye reglene. Det vil si at din alderspensjon skal ikke samordnes med folketrygden den dagen du tar ut pensjonen din. Tjenestepensjonen blir utbetalt som et uavhengig tillegg og vil ikke påvirkes av hva du tjener opp i folketrygden.