Inntekt fra privat sektor

Hvis du har inntekt fra arbeid i privat sektor, påvirker ikke dette alderspensjonen fra Statens pensjonskasse.

Du kan i hovedsak arbeide så mye du vil og fortsatt beholde full alderspensjon fra oss.

Når vi snakker om privat sektor, mener vi arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning. Hvis du har inntekt fra stilling som har offentlig tjenestepensjonsordning, er det viktig at du melder fra om inntekten til Statens pensjonskasse.