For deg født i 1962 og tidligere

Delvis jobb og delvis pensjon

Når du er mellom 62 og 67 år, kan du kombinere jobb med avtalefestet pensjon (AFP). Fra du er 67 år, kan du trappe ned og ta ut delvis alderspensjon fra oss.

Hvis du ønsker å trappe ned, men ikke gå av helt med pensjon, kan du kombinere jobb med enten AFP eller alderspensjon, avhengig av alderen din. Alderspensjon fra oss kan ikke utbetales før fra fylte 67 år. Hvis du ønsker å trappe ned tidligere, må du derfor ta ut AFP. 

AFP og deltidsjobb

Du kan kombinere AFP og deltidsjobb, men du må jobbe minst 60 prosent når du tar ut AFP. Velger du dette alternativet, blir pensjonen din redusert i forhold til hvor mye du jobber. Har du ikke full opptjening i Statens pensjonskasse, kan det derfor lønne seg å fortsette å jobbe. Tjenestepensjonen blir utbetalt når du fyller 67. Den kan utbetales fullt ut, eller du kan fortsette å jobbe deltid.

Grafisk fremstilling delvis arbeid og delvis avtalefestet pensjon.

Alderspensjon og deltidsjobb

Når du fyller 67 år, kan du gå av med delvis alderspensjon fra oss - og jobbe deltid. Dersom du ønsker å gå av med hel pensjon, og fortsette å jobbe, blir pensjonen din redusert dersom du fortsetter å jobbe i en stilling med rett til medlemskap i en offentlig pensjonsordning. Jobber du i privat sektor uten å være medlem av offentlig tjenestepensjonsordning, kan du motta lønn i tillegg til pensjon uten at pensjonen blir redusert.

Alderspensjon fra folketrygden

Med alderspensjon fra folketrygden kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen fra folketrygden blir redusert på grunn av inntekten. Husk imidlertid at hvis du velger å redusere stillingsstørrelsen din før du fyller 67 år, kan det få konsekvenser for størrelsen på tjenestepensjonen din.