Jobbe heltid og motta pensjon

Du kan i utgangspunktet ikke kombinere arbeid på heltid og pensjon fra Statens pensjonskasse. Dersom du ønsker å jobbe fullt og samtidig ta ut pensjon, må du ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Dersom du ønsker å ta ut alderspensjon fra Statens pensjonskasse, må du slutte å jobbe i stillingen som gir rett til medlemskap i samme prosentandel som du ønsker å ta ut pensjon for. 

Dersom du går av med pensjon når du blir 67 år, kan du likevel jobbe dersom inntekten er fra en stilling som ikke er medlemspliktig i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Inntekt påvirker pensjonen fra Statens pensjonskasse

  • Inntekt fra privat sektor, det vil si en stilling som ikke er tilknyttet en offentlig tjenestepensjonsordning, påvirker ikke pensjonen fra oss.
  • Inntekt fra offentlig sektor, det vil si en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning, vil redusere pensjonen fra oss.
  • Hvis du har pensjonistlønn, blir ikke pensjonen din fra oss redusert.

Alderspensjon og jobb

Med alderspensjon fra folketrygden kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen fra folketrygden blir redusert. 

Viktig! Hvis du tar ut alderspensjon fra folketrygden før du blir 67 år, og samtidig slutter i stillingen som gir medlemskap hos oss, blir tjenestepensjonen din lavere enn om du står i stilling fram til du går av med pensjon fra oss.