Tegnspråk

Pensjon på 1-2-3

Er du født i 1963 eller seinare? Her finn du korte filmar om pensjon – med enkle forklaringar og gode døme. Filmane kjem inn på alle element – frå folketrygda til tenestepensjon og eiga pensjonssparing.

Oppdatering 2022: Filmane er laget for 10 år sidan og mykje har endra seg. Vi har derfor måtte fjerne ein del av desse filmane, fordi dei innehald feil informasjon.

Mange synest pensjon er vanskeleg. Samtidig vert det stadig viktigare å setje seg inn i korleis din pensjon kan verte og kva du kan gjere for å påverke den. Bruk desse filmane til å skaffe deg grunnleggjande kunnskap, og spør ein ekspert viss du har fleire spørsmål.

Intro: Hva er pensjon?:

 

Desse laga filmane

Furore film har produsert filmane. Statens pensjonskasse har vore fagleg bidragsytar saman med NAV, Norsk Pensjon, Senter for seniorpolitikk, Aksje Norge, Felleskontoret for AFP og FNO. Filmane er finansierte av Finansmarkedsfondet.