Spørsmål og svar om ny offentlig tjeneste­pensjon

Offentlig ansatte født i 1963 eller senere har fått nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon. Reglene er basert på avtalen som ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet i mars 2018.

Nedenfor har vi samlet noen svar på noen ofte stilte spørsmål om forslaget til ny offentlig tjenestepensjon.