Blir det fortsatt samordning?

Ja, men kun mot pensjonsopptjeningen fra før 2020.

Du som har opptjening før 2020, og får det etter 2020, vil få alderspensjon etter både nye og gamle regler. Da vil samordningen kun slå inn for opptjeningen du hadde før 2020. 

Alderspensjon fra bruttoordningen for deg som er født i 1963 eller senere, skal ikke samordnes med ny AFP i offentlig eller privat sektor. 

Du som er født i 1963 eller senere og som kun har opptjening i offentlig sektor etter 2020, får ikke pensjonen samordnet med folketrygden.