Er det endringer i etterlattepensjon og uførepensjon?

Lovendringen nå innebærer ikke endringer i reglene i de offentlige tjenestepensjonsordningene for uførepensjon eller pensjon til etterlatte barn og ektefeller.