Er jeg garantert 66 prosent av lønnen i pensjon?

Den nye pensjonsløsningen gir ingen garanti om pensjonsnivå. Er du født i 1963 eller senere, vil samlet pensjon avhenge av hvor mange år du er i jobb. Jo lenger du jobber, jo høyere vil pensjonen bli.

Dette var en av hovedårsakene til at partene framforhandlet en ny pensjonsordning. Offentlige ansatte skulle få bedre uttelling av å stå lenger i arbeid, og samme mulighet som ansatte i privat sektor til å opprettholde pensjonsnivået når levealderen øker.

Se hva du kan få i pensjon!

SPKs nye pensjonskalkulator gir deg muligheten til å se hvordan reglene vil slå ut for din fremtidige pensjon. 

Kalkulatoren gir deg et anslag på hva du vil kunne få i årlig alderspensjon fra folketrygden og SPK ved ulik pensjonsalder. 

Pensjonskalkulator for deg som er født i 1963 eller senere.