Får vi ny AFP?

Ja, for noen. De som er født i 1963 eller senere skal få en AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor. Reglene for ny AFP er imidlertid ikke klare ennå.

For de som er født 1963 eller senere, skal AFP utformes som et livsvarig påslag som du kan ta ut fleksibelt mellom 62 og 70 år, og som fritt kan kombineres med inntekt.

I dag er AFP-ordningen i offentlig sektor en tidligpensjonsordning som utbetales mellom 62 og 67 år. De som er født i 1962 eller tidligere vil ha rett til AFP etter dagens ordning.

Les mer om dagens AFP.