Hva er en påslagsmodell?

Ny offentlig tjenestepensjon blir beskrevet som en «påslagsmodell», som er et nytt begrep for alderspensjon.

I påslagsmodellen blir pensjonen beregnet og utbetalt i tillegg til pensjonen fra folketrygden. I motsetning til ordningen for eldre årskull, som er en bruttoordningBruttopensjonMer om Bruttopensjon, hvor pensjonen sees i sammenheng med og samordnesSamordningPensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar.Mer om Samordning med ytelser fra folketrygden.

I påslagsmodellen blir en andel av årsinntekten (5,7 prosent for pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G og 23,8 prosent for pensjonsgivende inntekt mellom 7,1 og 12 G) satt i en tjenestepensjonsbeholdning.

Beholdningen skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet. Ved uttak av pensjon blir årlig pensjon beregnet ved å dele tjenestepensjonsbeholdningen på et delingstallDelingstal / delingstallDelingstalet fortel kor mange år ein person i årskullet kan forvente å leve etter å ha gått av med pensjon.Mer om Delingstal / delingstall etter samme prinsipper som for ny folketrygd.

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse blir utbetalt så lenge du lever. Faktisk utbetalt pensjon kan både bli større eller mindre enn beholdningens verdi ved uttak av pensjon. Dette avhenger av medlemmets levealder.

Bokstaven G står for folketrygdens grunnbeløp, som justeres en gang i året. Per 1.5.2021 er den på 106 399 kroner.