Hva får jeg i pensjon dersom jeg ikke greier jobbe til jeg er 67?

De nye pensjonsreglene gjelder for deg som er født i 1963 eller senere, og gjør det mulig å ta ut alderspensjon, helt eller delvis, fra fylte 62 år.

SPKs nye pensjonskalkulator gir deg muligheten til å se hvordan reglene vil slå ut for din fremtidige pensjon. 

Kalkulatoren gir deg et anslag på hva du vil kunne få i årlig alderspensjon fra folketrygden og SPK ved ulik pensjonsalder. 

Pensjonskalkulator for deg som er født i 1963 eller senere.