Hva med SPKs ordninger for gruppelivs­forsikring, yrkesskade­forsikring og boliglån?

Lovendringen har ingen innvirkning på disse ordningene. Hvis du har rett til gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og boliglån, så vil de fortsatt være en del av medlemskapet ditt i Statens pensjonskasse.