Hva skjer dersom jeg ikke oppfyller kravene til AFP?

For de som ikke kvalifiserer for ny AFP, blir det innført en ytelse som kalles betinget tjenestepensjon.

Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt mellom 62 og 70 år, og gjelder deg som er født 1963 eller senere. 

Betinget tjenestepensjon tjenes opp med 3,0 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G i år med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning fram til og med det året du fyller 61 år.

Ved uttak beregnes den årlige pensjonen ved å dividere med folketrygdens delingstallDelingstal / delingstallDelingstalet fortel kor mange år ein person i årskullet kan forvente å leve etter å ha gått av med pensjon.Mer om Delingstal / delingstall. Betinget tjenestepensjon skal ikke komme i tillegg til ny AFP, men vil gi økt sikkerhet for den fremtidige pensjonen for deg som ikke kvalifiserer for ny AFP.