Hva skjer hvis jeg slutter?

Medlemmer som har opptjening før 2020 har rett til alderspensjon som tidligere medlem hvis samlet opptjeningstid (både før og etter 2020), er minst tre år.

Hvis du er født i 1963 eller senere, og bare har opptjening i pensjonsordningen etter 01.01.2020, så har du rett til alderspensjon som tidligere medlem dersom samlet opptjeningstid er minst ett år.