Hvem gjelder ny tjeneste­pensjon for?

Ny tjenestepensjon vil gjelde for deg som er født i 1963 eller senere og som er ansatt hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning. Fra 01.01.2020 starter du å tjene opp pensjon i den nye løsningen. I 2025 fyller 1963-kullet 62 år, og kan som første årskull ta ut pensjon i den nye ordningen.

Er du født i 1962 og tidligere, er du ikke omfattet av ny offentlig tjenestepensjon. Det er imidlertid kommet utfyllende regler slik at du som er født 1959-1962 får en forholdsmessig andel av en individuell garanti.

Er du født mellom 1954 og 1958 har du en individuell garanti som innebærer at du får 66 prosent av sluttlønnen i pensjon, gitt at du har full opptjening (30 år i 100 prosent stilling) og tar ut tjenestepensjonen og folketrygd samtidig.

Er du født 1959-1962 får du en forholdsmessig andel av den individuelle garantien som er skissert ovenfor.

Nye regler for samordning med ny folketrygd for de som er født mellom 1954 og 1962 ble vedtatt i 2018. Reglene gjelder også for de som er født etter 1962. Les mer om nytt samordningsregelverk.