Hvor mye får jeg i alders­pensjon med den nye ordningen?

Størrelsen på alderspensjonen vil avhenge av hva du har hatt i lønn, og hvor lenge du jobber. Du tjener opp til pensjon ved at det settes av en andel av lønnen i en tjenestepensjonsbeholdning. Denne beholdningen vil i opptjeningstiden bli regulert med lønnsveksten i samfunnet.

Se hva du kan få i pensjon!

SPKs nye pensjonskalkulator gir deg muligheten til å se hvordan reglene vil slå ut for din fremtidige pensjon. 

Du må selv legge inn noe informasjon for å beregne hva du kan forvente deg å få i pensjon.

Kalkulatoren gir deg et anslag på hva du vil kunne få i årlig alderspensjon fra folketrygden og SPK ved ulik pensjonsalder. 

Pensjonskalkulator for deg som er født i 1963 eller senere.